Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

CỜ VUA VIỆT NAM RA QUÂN Ở SEA GAMES 30

Cờ vua Việt Nam sẽ ra quân ở SEA Games 30 tại Philippines với nội dung cờ nhanh nam và nữ, sáng 2/12.
Thi đấu nội dung cờ nhanh nam là GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn và GM Nguyễn Anh Khôi. Ở nội dung cờ nhanh nữ, WGM Nguyễn Thị Mai Hưng và IM Phạm Lê Thảo Nguyên song hành. Thời gian mỗi bên được 15 phút, cộng 10 giây từ nước đi đầu tiên.
Nội dung cờ nhanh diễn ra trong hai ngày từ 2/12 đến 3/12. Nội dung cờ vua ASEAN diễn ra từ 5/12 đến 6/12, với sự góp mặt của GM Đào Thiên Hải và GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy. Nội dung cờ chớp diễn ra ngày 8/12. Lê Tuấn Minh và Lê Quang Liêm sẽ thi đấu nội dung nam, còn WGM Võ Thị Kim Phụng và WGM Hoàng Thị Bảo Trâm thi đấu nội dung nữ.

Ngoài năm nội dung chính thức, cờ vua năm nay còn giới thiệu năm nội dung biểu diễn là cờ online, cờ vua Fischer nam, nữ và giải thế cờ nam, nữ.
Môn cờ vua ở SEA Games gồm năm nội dung thi chính thức, gồm:
1. Cờ Vua nhanh cá nhân nam (thời gian mỗi bên được 15 phút, cộng 10 giây từ nước đi đầu tiên);
2. Cờ Vua nhanh cá nhân nữ (thời gian mỗi bên được 15 phút, cộng 10 giây từ nước đi đầu tiên);
3. Cờ Vua chớp cá nhân nam (thời gian mỗi bên được 3 phút, cộng 2 giây từ nước đi đầu tiên);
4. Cờ Vua chớp cá nhân nữ (thời gian mỗi bên được 3 phút, cộng 2 giây từ nước đi đầu tiên);
5. Cờ Vua ASEAN cá nhân nam (thời gian mỗi bên được 15 phút, cộng 10 giây từ nước đi đầu tiên).

Các nội dung biểu diễn gồm:

1. Cờ Vua Fischer cá nhân nam (thời gian mỗi bên được 15 phút, cộng 10 giây từ nước đi đầu tiên);
2. Cờ Vua Fischer cá nhân nữ (thời gian mỗi bên được 15 phút, cộng 10 giây từ nước đi đầu tiên);
3. Cờ Vua online cá nhân (thời gian mỗi bên được 3 phút, cộng 2 giây từ nước đi đầu tiên);
4. Giải đố cờ thế đồng đội nam (Trắng chiếu bí trong 3 nước, thời gian 20 phút cho một thế cờ);
5. Giải đố cờ thế đồng đội nữ (Trắng chiếu bí trong 3 nước, thời gian 20 phút cho một thế cờ).

Lịch thi đấu, giờ Hà Nội:

Ngày 1/12 thi đấu cờ online lúc 14:00
Ngày 2-3/12 thi đấu cờ nhanh lúc 9:00
Ngày 4/12 thi đấu cờ Fischer lúc 9:00
Ngày 5-6/12 thi đấu cờ ASEAN lúc 9:00
Ngày 7/12 thi giải đố cờ thế lúc 9:00
Ngày 8/12 thi đấu cờ chớp nhoáng lúc 9:00

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618